OVER ONS

Historiek

In de jaren ’60 begon Staf (Octaaf) Gallant met verzekeringen. Door huis-aan-huis verkoop bouwde hij zijn verzekeringsportefeuille op. In 1976 richtte hij samen met zijn echtgenote, Daisy Calluy, de vennootschap Assugal op. Om het kantoor verder te laten groeien werd er in 1986 reeds geïnvesteerd in de eerste computers en het eerste faxtoestel. Daar er nog geen verzekerings-software bestond liet hij zijn eigen programma schrijven. Dit om de klanten nog vlotter en efficiënter te kunnen bedienen.

In 1991 kwam Tanja de ploeg versterken. Zij slaagde met glans voor de opleiding verzekeringsmakelaar. Doch het was toch haar vader die haar de knepen van het vak leerde. Noodgedwongen diende vader Gallant in 1993 van de ene dag op de andere te stoppen met werken in gevolge gezondheidsredenen. De volledige leiding van het kantoor kwam op de schouders van Tanja terecht. Om wat meer tijd met haar man door te brengen ging Daisy in 1996 op vervroegd pensioen. Samen met een bediende bouwde Tanja het kantoor verder uit. In 1997 kwam ook Inez vader’s droom waarmaken en het team vervolledigen. Sinds 2000 wordt de zaak gerund door Tanja en Inez Gallant.

Dat het streven naar vooruitgang in de genen zit is hier duidelijk te merken. In 2001 werd er een volledig nieuw computersysteem en apparatuur aangekocht. Een jaartje later werd de voorgevel volledig gerenoveerd en in de kleur van Assugal gezet. Eind april 2003, was de binnenkant van het kantoor aan de beurt. Een volledige vernieuwing en verfrissing van het interieur en meubilair bevestigde dat er een jong en dynamisch team aan de leiding staat dat op alle mogelijke manieren de klanten ten beste van dienst wil zijn.

Ondertussen zijn we weer 10 jaar verder en werd het kantoor van binnen en van buiten terug aangepakt. In 2014 hebben we met spijt in ons hart afscheid moeten nemen van onze papa, maar zijn filosofie, eerlijkheid en het hard werken blijft in zijn kinderen verder leven.

Gedragsregels AssurMiFID & GDPR

Ons kantoor is gehouden tot het naleven van de “AssurMiFID-gedragsregels” en de “General Data Protection Regulation” (GDPR)

U kan deze hier downloaden en nalezen.
Aarzel niet ons te contacteren indien u vragen heeft!

Disclaimer
Belangrijke info

 

Deze website wordt beheerd door Assugal Nv, Kloosterstraat 97 te 2180 Ekeren.De verschillende pagina’s en simulaties die u raadpleegt op deze website of verkrijgt via interactieve toepassingen hebben een zuiver informatieve waarde. De website wordt naar best vermogen en op regelmatige tijdstippen bijgewerkt. Dit is evenwel geen garanties wat de actualiteit, accuraatheid, correctheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie, de gegevens of publicaties betreft. Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, vormt de verstrekte informatie geen aanbod van verzekeringsdiensten noch verzekeringsproducten. Voor precieze informatie, een persoonlijk professioneel advies of een aanbod moet u zich wenden tot het kantoor. De informatie over diensten en producten verstrekt via deze website wordt beheerst door de regels van het Belgische recht waaraan zij onderworpen is. Indien u zich toegang verschaft tot deze website en/of ervan gebruik maakt vanuit een ander rechtsgebied, moet u vooraf verifieren of het recht van dat land u dit toelaat. Zo niet moet u zich onthouden van elke (verdere) toegang tot en/of het gebruik van onze website.

Voor onze dienstverlening is ons kantoor afhankelijk van de informatie die u ons verstrekt. Daarom is het belangrijk dat u ons juiste en volledige informatie aanlevert. Wanneer u ons kantoor onjuiste of onvolledige informatie bezorgt, kan Assugal NV niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen hiervan.

De intellectuele eigendomsrechten op de op deze website verstrekte informatie, publicaties en gegevens komen toe aan Assugal NV, hetzij aan met haar verbonden entiteiten of aan derden. U zult zich onthouden van elke inbreuk hierop. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de auteur of zijn rechthebbenden, is elke overdracht, verkoop, verspreiding of reproductie, ongeacht de vorm of de middelen van deze informatie, publicaties of gegevens, verboden.

U zult op deze website verwijzingen of hyperlinks terugvinden naar andere websites die geen eigendom zijn van Assugal NV. Deze vallen buiten de verantwoordelijkheid van Assugal NV. Hetzelfde geldt voor alle websites via dewelke u, op welke manier dan ook, toegang heeft tot de website van Assugal NV.

Mocht u nog specifieke vragen hebben, contacteer ons aub.